Průběh instalace

Od návrhu až po profesionální a šetrnou realizaci a předvedení.

Celý proces instalace máme od začátku až dokonce navržený a optimalizovaný tak, aby trval co nejkratší dobu. Celá instalace je prováděna našimi profesionálními odborníky, kteří si kladou za cíl kvalitu a čistě odvedenou práci.

Od začátku až do konce komunikujete s jedním přiděleným odborníkem. Ten s vámi vše dohodne a provede i závěrečné předání. Vše, na čem se na začátku domluvíte, bude tedy provedeno a na konci předáno.

1. Instalace rozvodů chladu a stavební práce

V prvním kroku provedeme instalaci všech rozvodů a související stavební práce. Naši pracovníci jsou vybaveni značkovým nářadím HILTI, takže například všechno potřebné vrtání je rychlé při zanechání minimálního množství odpadu a suti.

2. Instalace odvodu kondenzátoru a zapravovací práce

Druhý krok spočívá v instalaci odvodu kondenzátoru a souvisejících pracech. Rozvody jsou tedy nainstalovány v krycích lištách tak, aby zůstala zachována vizuální stránka vašich prostor.

3. Instalace vnitřní jednotky, propojení obvodů a úklid

Další část je instalace vnitřní jednotky, následné propojení všech obvodů a důkladný úklid veškerého odpadu, který v průběhu prací vznikne. A to včetně jeho odvozu a likvidace.

4. Instalace venkovní jednotky, napuštění chladivem

Předposledním krokem je zapojení venkovní jednotky do chladícího okruhu a její napuštění chladivem.

5. Zprovoznění, předvedení a zaškolení

Poslední část spočívá již v potřebných pracech na rozvaděči a zprovoznění celého systému. Pak již odklidíme zbývající nepořádek a celý systém vám předvedeme, abyste věděli, jak vaši novou klimatizaci správně ovládat a používat.

Praktické rady pro používání klimatizace

Po celkovém zprovoznění a předvedení vám dáme i několik praktických rad, jak klimatizaci používat v závislosti na různých situacích a podmínkách. Na několik z nich se můžete podívat již nyní.

praktické rady